ندا سلطان دلال
ندا سلطان دلالبنیانگذار و مدیر
ندا فارغ التحصیل رشته معماری و مرمت بنای تاریخی است که در تهران بزرگ شد اما وقتی سال نود و چهار برای ادامه تحصیل به یزد آمد، آرامش زندگی را در بافت تاریخی یزد پیدا کرد و تصمیم گرفت شهروند شهر تاریخی یزد شود. او با مرمت و احیاء خانه پادیاو دوست دارد زندگی امروز را در یک خانه قدیمی و تاریخی در کنار همسرش ادامه دهد.
مصطفی اولیاء
مصطفی اولیاءمدیر داخلی
مصطفی فارغ التحصیل رشته انسان شناسی و جامعه شناسی است. او یک مرد یزدی است و به کارهای گرافیکی علاقه دارد. او مدتی کار خبرنگاری انجام میداده و آشپز خوبی هست. مصطفی همراه نداست برای ادامه جریان زندگی در بافت تاریخی یزد. او به جزئیات زندگی خیلی توجه میکند و همیشه در حال رسیدگی به گیاهان است.
جامعه محلی و کودکانش
جامعه محلی و کودکانشهمکاران ما
اهالی محله بازار نو که با پذیرش، حمایت و بودنشان همراه و همکار ما در خانه پادیاو هستند و همچنین حضور کودکان محله که حال ما را خوب نگه میدارند.