قدیمی‌ترین صاحب خانه که توانستیم اطلاعاتی از وی پیدا کنیم حدود 100 سال پیش است. آسید احمد بیوکیان و همسرشان بی‌بی سلطنت خانم آبدار (خاله سلطنت) است. در بین همسایگان قدیمی محله بازار نو یزد و همچنین یزدی های اصیل، از آنها نام نیک مانده و به خوبی از آنها یاد می کنند. آقای بیوکیان مباشر مشیرالممالک بود که دارای دو فرزند به نام آسید محمد و بی‌بی تاج خانم بوده‌اند، پسرشان محمد آقا به تهران می‌روند و دخترشان، بی‌بی تاج خانم عروس خانواده نیلچی(از خانواده های اصیل یزدی) می‌شوند. در جریان افتتاح خانه توانستیم نوه ها و نتیجه های آنها را ببینیم و یادی از گذشته‌ی این خانه بکنیم.

بعد از فوت آنها در سال 1332 خانه به فرزندشان  سید محمد بیوکیان انتقال پیدا می‌کند، در سال 1344 این خانه به معصومه پاک طینت فروخته می‌شود و در سال 1349 خانم فاطمه محمودی مهریزی خانه را خریداری کرده و آن را اجاره می‌دهند. چندین سال خانه متروک می‌ماند تا اینکه در سال 1390 خانم نجمه عطارزاده  خانه را خریداری کرده و سال 1394-1393 مشغول مرمت و بازسازی خانه می‌شوند. ما در اواخر سال 1394 خانه را از ایشان می‌خریم و مجدد شروع به مرمت و بازسازی خانه می‌کنیم. (به جز سقف آشپزخانه، بقیه فضاها با خشت مرمت و بازسازی شده است). نزدیک دو سال طول می‌کشد تا آنکه در روز 28 اسفند 1396 بالاخره خانه پادیاو افتتاح شد و با حضور اولین مهمانان در پنجم فروردین ماه  سال 1397خانه به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.

همچنین با پیگیری های فراوان بالاخره موفق شدیم در اواخر سال 1396 این خانه را به نام آقای بیوکیان به شماره 30834 ثبت ملی کنیم.