بدلیل شرایط کرونا، پذیرش میهمان بصورت محدود انجام می شود.

گذشته خانه

قدیمی‌ترین صاحب خانه که توانستیم اطلاعاتی از وی پیدا کنیم به حدود یکصد سال پیش برمیگردد. آسید احمد بیوکیان و همسرشان بی‌بی سلطنت خانم آبدار است. در بین همسایگان قدیمی محله بازار نو یزد و همچنین یزدی های اصیل، از آنها نام نیک مانده و به خوبی از آنها یاد می کنند. آقای بیوکیان مباشر مشیرالممالک یزد بودند که دو فرزند به نام های آسید محمد و بی‌بی تاج خانم داشتند، پسرشان محمد آقا به تهران می‌روند و دخترشان، بی‌بی تاج خانم عروس خانواده نیلچی(از خانواده های اصیل یزدی) می‌شوند. بی بی تاخ خانم از اولین معلمین یزد بودند. در جریان افتتاح خانه توانستیم نوه ها و نتیجه های آنها را ببینیم و یادی از گذشته‌ی این خانه بکنیم.
ما در اواخر سال هزار و سیصد و نود و چهار شمسی خانه را خریداری کردیم. نزدیک دو سال کار مرمت و بازسازی خانه طول کشید تا آنکه در روز بیست و هشتم اسفندماه  نود و شش بالاخره خانه پادیاو افتتاح شد و با حضور اولین مهمانان در پنجم فروردین ماه  سال نود و هفت خانه به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.
با ارزشترین کاری که توانستیم انجام دهیم، تکمیل پرونده ثبتی خانه بود و تلاش برای اینکه خانه با نام صاحب اصلی ثبت ملی شود. خوشبختانه بعد از یکسال دوندگی در اواخر سال نود و شش موفق شدیم خانه را به نام آقای بیوکیان به شماره 30834 ثبت ملی کنیم.

Image
Image

معنی پادیاو

معماران قدیم یزدی به باغچه گود یا گودال باغچه؛ پادیاو میگفتند که به فرانسوی به آن پاسیو گفته می شود. گودال باغچه همان حیاط دور بسته ایی است که حوض یا جوی آب در میان داشته باشد.
ما تصمیم گرفتیم همانطور که خانه را احیاء کردیم، این نام قدیمی را نیز به خاطر الگوی گودال باغچه برای آن استفاده کنیم.
Image

p

معماری خانه

قدمت خانه پادیاو به دوران صفویه یعنی حدود چهارصد سال پیش برمیگردد که در طی این دوران تغییراتی در خانه رخ داده است اما آنچه امروز مشاهده میکنید نتیجه جریان زندگی یکصد سال پیش این خانه است.
خانه پادیاو مانند تمامی خانه های کویری دارای حیاط مرکزی است و اتاق های تو در تویی که به دور حیاط قرار گرفته است. اتاق زمستان نشین در جبهه شمالی قرار دارد و اتاق تابستان نشین که در جبهه جنوبی قرار دارد، شاید روزگاری دور تالار این خانه بوده و اکنون اتاق سه دری این سرا است. الگوی این خانه گودال باغچه است که شامل دو حیاط می شود.
فضای طبقه پایین چهارصفه است و دیوار اتاق ها دستکند است. همچنین سقف هر اتاق دارای تکنیک متفاوت طاق زنی مانند کجاوه، آهنگ، فیلپوش، کوکبی است. با اینکه متراژ این خانه بزرگ نیست اما از لحاظ معماری دارای ارزش است. سردابی که در خانه است، روزگاری چاه آب درونش بوده که به مسیر قنات ارتباط داشته است.

Follow us

    View Service