نام اتاق: محمدکریم پیرنیا

پدر معماری ستنی ایران

| در حال حاضر اقامت در این اتاق فراهم نمی باشد |

– واقع در همکف
– مساحت اتاق 19 متر مربع
– – تخت دو نفره با عرض 140سانتیمتر
– سرویس بهداشتی فرنگی و حمام اختصاصی
– سرمایش: اسپیلت و گرمایش : رادیاتور
– نور طبیعی
– قدیمی ترین فضای خانه