بومگردی چیست؟

تعریفی که معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از بوم‌گردی در سال نود و سه ارائه کرده است: اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اقامتگاه‌هایی هستند که در محیط‌های طبیعی و بومی با رعایت بالاترین سطح ممکن ضوابط زیست محیطی و به شکلی سازگار با معماری بومی، بافت تاریخی و سیمای طبیعی منطقه تأسیس شده و ضمن حداکثر تعامل با جامعه محلی و توجه به تنوع اقلیم، زمینه حضور گردشگران را با کیفیتی قابل قبول و تعریف شده فراهم می‌نمایند.

شما در یک اقامتگاه بومگردی باید مهمان یک خانه و خانواده شوید و جریان زندگی را در آن حس کنید. برای همین است که اقامتگاه های بومگردی  با توجه به اینکه در کدام شهر و روستا است بسیار باهم متفاوت است و نمیشود یک ضوابط و دستورالعمل یکسان داشت. در واقع سطح خدمات اقامت بومگردی و هتل یکی است اما یک خانه بومگردی واقعی به شما هوئت را ارائه میدهد و تولید فرهنگ میکند. ( ندا سلطان دلال: عضو هیئت موسس انجمن اقامتگاه های بومگردی استان یزد)