سرگذشت خانه

گذشته خانه

قدیمی‌ترین صاحب خانه که توانستیم اطلاعاتی از وی پیدا کنیم به حدود یکصد سال پیش برمیگردد. آسید احمد بیوکیان و همسرشان بی‌بی سلطنت خانم آبدار است. در بین همسایگان قدیمی محله بازار نو یزد و همچنین یزدی های اصیل، از آنها نام نیک مانده و به خوبی از آنها یاد می کنند. آقای بیوکیان مباشر مشیرالممالک یزد بودند که دو فرزند به نام های آسید محمد و بی‌بی تاج خانم داشتند، پسرشان محمد آقا به تهران می‌روند و دخترشان، بی‌بی تاج خانم عروس خانواده نیلچی(از خانواده های اصیل یزدی) می‌شوند. بی بی تاخ خانم از اولین معلمین یزد بودند. در جریان افتتاح خانه توانستیم نوه ها و نتیجه های آنها را ببینیم و یادی از گذشته‌ی این خانه بکنیم.
ما در اواخر سال هزار و سیصد و نود و چهار شمسی خانه را خریداری کردیم. نزدیک دو سال کار مرمت و بازسازی خانه طول کشید تا آنکه در روز بیست و هشتم اسفندماه  نود و شش بالاخره خانه پادیاو افتتاح شد و با حضور اولین مهمانان در پنجم فروردین ماه  سال نود و هفت خانه به صورت رسمی شروع به فعالیت کرد.
با ارزشترین کاری که توانستیم انجام دهیم، تکمیل پرونده ثبتی خانه بود و تلاش برای اینکه خانه با نام صاحب اصلی ثبت ملی شود. خوشبختانه بعد از یکسال دوندگی در اواخر سال نود و شش موفق شدیم خانه را به نام آقای بیوکیان به شماره 30834 ثبت ملی کنیم.