قوانین دوستانه

فضای اتاق ها

سیگار کشیدن در اتاق ها ممنوع می باشد.
لطفا در صورتی که از بیرون غذا سفارش میدهید در فضای حیاط میل کنید.
برای آسایش دیگر مهمان های خانه امکان پذیرش حیوان خانگی در فضای اتاق و خانه وجود ندارد.

آشپزخانه
سرو صبحانه ساعت 8 تا 10 صبح در فضای حیاط است. 
استفاده از آشپزخانه و آشپزی به خاطر بهداشت و شرایط کرونا امکان پذیر نیست.

قرارها

ظرفیت خانه پادیاو محدود است و ما در خانه پادیاو میزبان میهمانانمان هستیم. لطفا اگر مهمان ما شدید قرارهای شخصی و کاری خود را بیرون از خانه بگذارید یا قبلش با ما هماهنگ کنید. خواهش میکنیم دوستان خود را بدون هماهنگی قبلی به خانه نیاورید.

شب
 خواهش می‌کنیم بخاطر احترام به همسایگان، شب ها بعد از ساعت 11 شب در فضای حیاط و بام خانه با صدای بلند صحبت نکنید.

صرفه جویی
خواهش میکنیم برای صرفه جویی در مصرف انرژی در طول روز و زمانهایی که بیرون از خانه میروید چراغ اتاق ها، هواکش سرویس بهداشتی، اسپیلت را خاموش کنید.همچنین برای صرفه جویی در مصرف آب، آب حوض ها در زمان های مشخص تعویض می‌شود، لطفا نسبت به خالی و پر کردن آب حوض ها اقدام نکنید.

فرش ها
فرش هنر دست بانوان ایران است و برای ما بسیار با ارزش است. پس لطفا با کفش، دمپایی یا پاها و جوراب خاکی روی فرش راه نروید.

همسایه
در راستای گردشگری پایدار،  احترام به جامعه محلی را در هنگام بازدید از بافت تاریخی یزد داشته باشید.