نام اتاق: مهدی آذر یزدی

پدر ادبیات کودک و نوجوان

– واقع در گودال باغچه
– مساحت اتاق 10 متر مربع
– تخت دو نفره با عرض 140سانتیمتر
– سرویس بهداشتی فرنگی و حمام بیرون از اتاق (خصوصی)

– سرمایش: پنکه و گرمایش : رادیاتور
– نور طبیعی از پنجرهای چوبی و دید به باغچه و حوض
– مینی یخچال بیرون از اتاق